TokTokTok

toktoktok

Open a toktoktok file

Application homepage: http://toktoktok.x2o.net
iTunes link: http://toktoktok.x2o.net/ituneslink
HTML Link example: toktoktok://example.com/access/id-of-asset
Native application URL string example: toktoktok://example.com/access/id-of-asset
Extended example:
Tags: